Susținere teză de abilitare – Conf. univ. dr. Simuț Ramona – domeniul Filologie

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

 

În ziua de 07.03.2018, orele 10, în sala de conferințe, din incinta CSUD

(str. Paris, nr. 1, etj I)

 

va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE în DOMENIUL: FILOLOGIE

cu titlul: Modernismul în context: literatura și paradigmele ei

cu Adresa MEN  nr.  39951  din  11.10.2017

s-a aprobat doamnei Conf. univ. dr. Simuț Ramona

următoarea comisie de abilitare :

 

Prof. univ. dr. MUNTEANU Eugen

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi

 

Prof. univ. dr. CORBEA HOIȘIE Andrei

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi

 

Prof. univ. dr. SASS Maria

Universitatea ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu