SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE – Conf. univ.dr. PETRESCU Dacinia-Crina

ȘCOALA DOCTORALĂ DE  ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR   SUSŢINEREA TEZEI   DE   ABILITARE DOMENIUL: MARKETING     cu titlul : COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI CA ELEMENT CENTRAL AL MARKETINGULUI PENTRU CONSTRUIREA UNEI

lista cu rezultatele etapei 1 de concurs – evaluarea administrativa a dosarului de candidatura pentru obtinerea de bursa cercetator doctoral / cercetator postdoctoral in cadrul proiectului ATRiUM + programarea acestora la Etapa II – interviu

Centralizator rezultate etapa 1 – POCU 123343

Conturi în care pot achita taxele de școlarizare

conturi bancare pentru taxe

Date interviuri – proiectului Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343

Susținerea interviurilor de selecție în vederea obținerii burselor doctorand antreprenor și cercetător postdoctoral antreprenor se derulează în ziua de miercuri, 23 octombrie 2019, după următorul orar:   selecția doctoranzilor: miercuri, 23

Susținere publică teză de doctorat – Iordănescu C. Darius-Divian – domeniul Muzică

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU În ziua de  09.11.2019, orele 12, în sala Orpheum, din incinta Facultății de Muzică și Teatru, va avea loc SUSŢINEREA

Susținere publică teză de doctorat – Brânzeu E. Nicolaie-Mihai – domeniul Muzică

  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU În ziua de  09.11.2019, orele 10, în sala Orpheum, din incinta Facultății de Muzică și Teatru, va avea loc

Orar Scoala Doctorala de Economie si de Administrarea a Afacerilor

Orar SDEAA2019-2020v4

Orar Șc. doct. de Științe umaniste Anul I 2019/2020

Orar. Scoala doctorala de Stiinte Umaniste.2019-2020.Sem. I

Plan de învățământ Șc. doct. de Științe umaniste 2019/2020

Stiinte umaniste plan de invatamant 2019-2020

Susținere publică teză de doctorat – Kimak Mădălina-Larisa – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE În ziua de  16.11.2019, orele 11,30, în sala 101 din incinta UVT, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN