SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT IN DOMENIUL FILOLOGIE -drd. HUSZAR-SOMOGYI E. GABRIELA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE STIINTE UMANISTE SI ARTE

 

În ziua de  28.04.2021, orele  10,00   va avea loc si se poate viziona la adresa

https://stream.meet.google.com/stream/b5a37f2c-6547-4710-ab77-5da8be727ebb

Username: gmeetv@e-uvt.ro

Password: Dantko1

 

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: FILOLOGIE

 

cu titlul :

ENDLESS WARS: MEMORY, TRAUMA AND FICTION IN BRITISH AND AMERICAN LITERATURE DEDICATED TO THE SECOND WORLD WAR

 

 

Cu Decizia Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara       nr. 45 din 18.03.2021,  s-a aprobat doamnei

HUSZAR-SOMOGYI  E. GABRIELA

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

Preşedinte: Conf. univ. dr.  VALY CEIA

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. MIRCEA MIHĂIEȘ

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Referenţi:    Conf. univ. dr. RAREȘ MOLDOVAN

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Conf. univ.dr. CARMEN BORBELY

Universitatea Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. DANA PERCEC

Universitatea de Vest din Timișoara

 

 

                                                                                                          

Teza de doctorat poate fi consultată  la

 

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afisat in 18.03.2021