SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT INDOMENIUL FILOLOGIE-DRD.VELA S. TEODORA- CRISTINA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE STIINTE UMANISTE SI ARTE

 

În ziua de  28.04.2021, orele  12,00   va avea loc si se poate viziona la adresa

https://stream.meet.google.com/stream/0655d167-425b-41c1-b421-3f310d3a3c93

Username: gmeetv@e-uvt.ro

Password: Dantko1

 

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: FILOLOGIE

 

cu titlul :

THE POSTMODERNIST (ANTI)CANON: FROM HIGH CULTURE TO POPULAR CULTURE AND BACK/ (ANTI)CANONUL POSTMODERNIST: DE LA CULTURA ÎNALTĂ LA CULTURA POPULARĂ ȘI ÎNAPOI.

 

Cu Decizia Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara       nr. 46 din 18.03.2021,  s-a aprobat doamnei

VELA S. TEODORA- CRISTINA

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

  1. Preşedinte: dr. habil. DANA PERCEC

Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Conducător ştiinţific:

                                            Conf. univ. dr. habil. CRISTINA IOANA ADELA CHEVEREȘAN

                         Universitatea de Vest din Timișoara

  1. 3. Referenţi:         univ. dr. CARMEN VERONICA BORBELY

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  

                               Conf.univ.dr. IOAN RAREȘ MOLDOVAN

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ.dr. REGHINA DASCĂL

Universitatea de Vest din Timișoara

 

 

                                                                                                          

Teza de doctorat poate fi consultată  la

 

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afisat in 18.03.2021