Susținere publică online teză de doctorat SEMENESCU ALIN EUGEN, domeniul PSIHOLOGIE

În ziua de 11.05.2021 orele 11.00, https://stream.meet.google.com/stream/151f663a-cee7-4859-8a22-17bb50c28763, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIE cu titlul:

What predicts car use in Romania and how can we motivate people for environmentally friendly alternatives?

Ce prezice folosirea mașinii în România și cum putem motiva oamenii să opteze pentru alternative prietenoase cu mediul?

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității de Vest din Timișoara nr. 48 din 12.04.2020 s-a aprobat domnului SEMENESCU ALIN EUGEN următoarea comisie de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat :

1. Președinte: Conf.univ.dr. Laurențiu Maricuțoiu, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Conducător științific: Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Referenți:

Prof.univ. dr. Ticu Constantin, Universitatea A. I Cuza, Iași

Prof.univ.dr. Eugen Avram, Universitatea din București

Conf.univ.dr. Corina Ilin, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Facultății de Sociologie și Psihologie