Susținere publică teză de doctorat MATEESCU MĂDĂLINA-IRINA, domeniul Chimie

ŞCOALA DOCTORALĂ DE CHIMIE

 

În ziua de  22.04.2021 ora 10 va avea loc SUSŢINEREA ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL CHIMIE cu titlul :

 

STUDIUL FIZICO-CHIMIC A UNOR SUBSTANȚE DE INTERES FARMACEUTIC, UTILIZATE ÎN ELIBERARE TREPTATĂ

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 39 din  09.03.2021 s-a  aprobat doamnei

 

MATEESCU MĂDĂLINA-IRINA

 

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: C.S. I dr. ing. GHEORGHE ILIA, Universitatea de Vest din Timişoara

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. GABRIELA VLASE, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenţi:

Prof. univ. dr. ADRIANA LEDEȚI, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Conf. univ. dr. ANDREI ROTARU, Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. ing. NICOLAE DOCA, Universitatea de Vest din Timişoara

 

 

 

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Chimie, Biologie, Geografie și urmărită live

https://stream.meet.google.com/stream/3cd15d01-a2dc-4bba-a510-c3f2213e3cc0

 

Accesul pe google streem se face folosind

Username: gmeetv@e-uvt.ro

Password: Dantko1