Susținere online teză de doctorat Georgios Konstantinou, domeniul Muzica

ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU

 

 

În ziua de  16.04.2021 orele 12.00, online https://stream.meet.google.com/stream/59c799c5-b302-4b09-bd92-58af08b611e2, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MUZICĂ cu titlul :

Mediteranean Desert. The pianistic ecology of Giorgos Koumendakis

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității de Vest din Timișoara nr. 43 din  16.03.2021 s-a  aprobat domnului

Georgios Konstantinou

următoarea comisie de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte: Prof.  univ. dr. habil Eleonora Ringler-Pascu, Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător științific: Prof.  univ. dr. habil. Manuela Mihăilescu, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenți:

Prof.  univ. dr. Verona Maier, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Conf. univ. dr. Cristian Bence-Muk, Academia de Muzică Gheorghe Dima – Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. habil. Romică Rîmbu, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Muzică și Teatru