SUSTINEREA TEZEI DE ABILITARE IN DOMENIUL CONTABILITATE- DNA.PROF.UNIV.DR. VICTORIA BOGDAN

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERII

 

SUSŢINEREA TEZEI   DE   ABILITARE

DOMENIUL: CONTABILITATE

 

cu titlul :

INVESTIGAȚII EMPIRICE DIN CĂLĂTORIA INTROSPECTIVĂ ÎN UNIVERSUL RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL CONTABIL ȘI AL RAPORTĂRII FINANCIARE

cu  Adresa MEC.  nr. 25968 din 24.02.2021, s-a  aprobat  doamnei

Profesor univ. dr. VICTORIA BOGDAN

următoarea comisie de  abilitare:

Nr. crt. NUMELE și PRENUMELE Instituția unde este titular
1 PROF.UNIV.DR. FELEAGĂ LILIANA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
2 PROF.UNIV.DR. DUMITRU MĂDĂLINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
3 PROF.UNIV. DR.ŞtefĂnescu Aurelia ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

În ziua de  02.04.2021, orele 1000 , se poate viziona online la adresa

https://stream.meet.google.com/stream/97f44ba4-66fc-487e-93b4-c64e6657e887

Username: gmeetv@e-uvt.ro

Password: Dantko1