Susținere publică online teză de doctorat Roman Doru Cătălin, domeniul Muzică

ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU

 

 

În ziua de  22.03.2021 orele 14.00, online https://stream.meet.google.com/stream/bc64ed96-827a-4e15-8b0c-58809e3ea55a , va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MUZICĂ cu titlul :

Paradigme alea teatrului instrumental în repertoriul modern și contemporan dedicat percuției

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității de Vest din Timișoara nr. 31 din  17.02.2021 s-a  aprobat domnului DORU CĂTĂLIN ROMAN următoarea comisie de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte: Prof. univ. dr. habil Eleonora Ringler-Pascu, Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător științific: Prof.  univ. dr Romică Rîmbu, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenți:

Prof univ. dr. Violeta Dinescu, Universitatea Oldenburg ”Carl von Ossietzky”- Germania

Conf. univ. dr. Laura Manolache, Universitatea Națională de Muzică București

Prof. univ. dr. Svetlana Badrajan, Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice Chișinău-Moldova

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Muzică și Teatru