Susținere publică online teză de doctorat Muzicaș Gabriel Alexandru, domeniul Muzică

ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU

 

 

În ziua de  19.03.2021 orele 12.00, online https://stream.meet.google.com/stream/e4153b3c-a7a9-4984-bedb-87325ad6fe58 , va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MUZICĂ cu titlul :

Folclor muzical instrumental și repere monografice din zona Banatului. Tipologie și transcriere

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității de Vest din Timișoara nr.  din  08.02.2021 s-a  aprobat domnului Muzicaş Gabriel Alexandru următoarea comisie de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte: Prof.  univ. dr. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător științific: Prof. univ. dr habil. Lucian Emil ROȘCA, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenți:

Prof. univ.dr. Vasile VASILE, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Prof. univ. dr. habil. Eugen-Petre SANDU, Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. habil. Marius MANYOV, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Muzică și Teatru