Susținere publică online teză de doctorat Bogdan-Bodis Adam, domeniul Muzică

ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU

 

 

În ziua de  17.03.2021 orele 10.00, online https://stream.meet.google.com/stream/74c2ae87-ae8d-4b38-8b3a-20aaefd2502e , va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MUZICĂ cu titlul :

Limbajul muzical stilizat evreiesc în creațiile reprezentative ale lui Dmitri Șostakovici

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității de Vest din Timișoara nr. 29 din  15.02.2021 s-a  aprobat domnului Bogdan-Bodiș Àdàm următoarea comisie de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte: Prof. univ. dr. habil Eleonora Ringler-Pascu, Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător științific: Prof.  univ. dr habil.Lucian Emil Roşca, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenți:

Prof. univ. dr. Gabriel Banciu, Academia Naţională de Muzică G. Dima din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Attila Fodor, Universitatea Creștină Partium din Oradea

Prof. univ. dr. habil. Manuela Mihăilescu, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Muzică și Teatru