Sustinerea tezei de doctorat in domeniul Management- drd. ALBULESCU D. MĂDĂLINA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR

În ziua de  05.03.2021, orele  10,00   va avea loc si se poate viziona la adresa

https://stream.meet.google.com/stream/5704e932-d7c6-434a-b511-7d9a2b10ebe3

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: MANAGEMENT

cu titlul :

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII PRIN IMPLEMENTAREA

METODOLOGIEI ITIL ÎN COMPANIILE DIN ROMÂNIA

Cu Decizia Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara       nr. 17 din 01.02.2021,  s-a aprobat doamnei

ALBULESCU D. MĂDĂLINA

 

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

1.Preşedinte:               Conf.univ.dr. NOJA GRAȚIELA

                                                                UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIȘOARA

2.Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. BIBU NICOLAE

                                                               UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

                       3.Referenţi:                Prof. univ.dr. BURLEA-ȘCHIOPOIU ADRIANA

                                         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

                                         Prof. univ.dr.  ȘOAVĂ GEORGETA

                                         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

                                         Prof. univ.dr. DĂNĂIAȚĂ DOINA

                                                               UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

 

                                                                                                          

                                        Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

 

 

Afisat in 12.02.2021