Susținere online teză de doctorat MOISE EMIL, domeniul Drept

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT

 

În ziua de  26.02.2021 orele 13,30 va avea loc SUSŢINEREA ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL cu titlul :

 

EVOLUȚII JURIDICE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI LA LIBERTATEA DE GÂNDIRE, DE CONȘTIINȚĂ ȘI DE RELIGIE ȘI LA NEDISCRIMINARE ÎN ROMÂNIA

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 8 din  27.01.2021 s-a  aprobat domnului

 

EMIL MOISE

 

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Prof. univ. dr. IRINA SFERDIAN, Universitatea de Vest din Timişoara

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. CONSTANTIN VALENTIN, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenţi:

Prof. univ. dr. VALERIU CIUCĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. univ. dr. DANIEL-MIHAI ȘANDRU, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Prof. univ. dr. RALUCA BERCEA, Universitatea de Vest din Timişoara

 

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Drept, iar susținerea vizionată la adresa:

stream.meet.google.com/stream/250a8bc1-b9a0-4d79-b831-b3293bcc4785