Susținere publică online teză de doctorat DRUȚĂ Maximilian-Andrei, domeniul Drept

În ziua de  10.03.2021 orele 15 va avea loc SUSŢINEREA ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL DREPT

cu titlul :

 

ADAPTAREA ȘI ECHILIBRAREA CONTRACTELOR CIVILE. INDUCȚII SPRE O SISTEMATIZARE DOCTRINARĂ

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 14 din  01.02.2021 s-a  aprobat domnului

 

MAXIMILIAN-ANDREI DRUȚĂ

 

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Conf. univ. dr. FLORENTINA MUȚIU, Universitatea de Vest din Timişoara

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. IRINA SFERDIAN, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenţi:

Prof. univ. dr. CĂLINA FELICIA JUGASTRU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof. univ. dr. RADU RIZOIU, Universitatea din București

Prof. univ. dr. FLORIN-ION MANGU, Universitatea de Vest din Timişoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Drept și vizionată la

stream.meet.google.com/stream/8db79fb2-02ed-4014-8e01-4fae4ea61588