Susțiere publică online teză de doctorat Onaga Florina Magdalena, domeniul Sociologie

În ziua de  12.03.2021 orele 11.00, online https://stream.meet.google.com/stream/342ace09-b2e0-48e1-a81a-0c5d1701ee53 , va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL SOCIOLOGIE

cu titlul :

Socializare în mediul școlar din cadrul învățământului confesional-Climatul școlar, comportamentul social al elevilor și factorul religios

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității de Vest din Timișoara nr. 25 din  09.02.2021 s-a  aprobat doamnei

 

Onaga Florina Magdalena

 

următoarea comisie de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte: Prof. univ.dr. Goian Cosmin, Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător științific: Prof. univ. dr. Neagoe Alexandru, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenți:

Prof. univ.dr. Coman Claudiu, Universitatea Transilvania din Brașov

Conf. univ. dr. Iovu Mihai Bogdan, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Gavreliuc Alin, Universitatea de Vest din Timișoara

 

 

 

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara