Susținere publică online teză de doctorat Albu Gheorghe, domeniul Muzică

În ziua de  11.03.2021 orele 11.00, online https://stream.meet.google.com/stream/eb63fdc7-9f49-4cb5-9a8a-214b073ea4a1, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MUZICĂ

cu titlul :

Folclor muzical instrumental pentru taragot din județul Alba. Transcrieri personale realizate pe baza cercetărilor monografice de teren

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității de Vest din Timișoara nr. 21 din  08.02.2021 s-a  aprobat domnului

Albu Gheorghe

următoarea comisie de evaluare și susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte: Prof.  univ. dr. habil Eleonora Ringler-Pascu, Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător științific: Prof.  univ.dr Habil.Lucian Emil Roşca, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenți:

Prof. univ.dr. Vasile VASILE, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Prof.univ.dr.habil. Eugen-Petre SANDU, Universitatea din Craiova

Prof.univ.dr. habil. Marius MANYOV, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Muzică și Teatru