Susținere publică online teză de doctorat NECULEA IOANA-NICOLETA, domeniul Arte vizuale

În ziua de  04.03.2021 orele 10 va avea loc SUSŢINEREA ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL ARTE VIZUALE  cu titlul :

 

TARKOVSKI – ARTISTUL: FASCINAȚIA IMAGINII PLASTICE

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 9 din 28.01.2021 s-a  aprobat doamnei

NECULEA IOANA – NICOLETA

 următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Prof.  univ. dr. CAMIL MIHĂESCU, Universitatea de Vest din Timişoara

Conducător ştiinţific: Prof.  univ. dr. DOINA VALERIA MIHĂILESCU, Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenţi:

Conf. univ. dr. GEORGE PĂUNESCU, Universitatea din București

Conf. univ. dr. CRISTIAN-NICOLAE UNGUREANU, Universitatea de Artă „George Enescu” din Iași

Prof. univ. dr. GHEORGHE-MARCEL MUNTEAN, Universitatea de Vest din Timişoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Arte și Design, iar susținerea publică poate fi urmărită live la adresa:

stream.meet.google.com/stream/06eddf93-0d2b-442d-b8a1-d3dbe413c0d8