Școala Doctorală de PSIHOLOGIE

Prof.univ. dr.  Mihaela Minulescu
Prof.univ. dr.  Alin Gavreliuc
Prof.univ. dr. Alin Sava
Conf.univ. dr. Laurenţiu Marincuţoiu