SUSTINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT A DOAMNEI DANILA G. MARIA LAURA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR

În ziua de  29.01.2020, orele  11,00,  sala  P02,  va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: ECONOMIE

cu titlul :

DEZVOLTAREA REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL POLITICII DE COEZIUNE A UNIUNII EUROPENE. DINAMICA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

POST –ADERARE ȘI CONVERGENȚA REALĂ

Cu Decizia Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara  nr. 88 din 20.12.2019,  s-a aprobat doamnei

DĂNILĂ G. MARIA LAURA

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

  1. Preşedinte:               univ.dr.ȘTEFEA PETRU

                                        UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

  1. Conducător ştiinţific: univ. dr. CISMAȘ LAURA-MARIANA

                                        UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

 Referenţi:                      Prof. univ.dr.PÎRVU GHEORGHE

  1.                               UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

                                         Prof. univ.dr.  ROTARIU ILIE

                                        UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

                                        Prof. univ. dr. SÎRGHI NICOLETA          

                                        UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

                                                                                                          

                        Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

 

 

Afisat in 20.12.2019