Adresa MEC nr. 42234 din 17.12.2019 privind numirea componenței comisiilor de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare

Adresa-comisii-abilitare