Susținere publică teză de doctorat – Bernecker A. Marius – domeniul Muzică

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU

În ziua de  02.12.2019, orele 12, în sala de conferințe a CSUD, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL  MUZICĂ, cu titlul : Conceptul de violoncel solo în opera clasică germană și cea romantică italiană, cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 76 din 22.10.2019 s-a aprobat domnului BERNECKER A. MARIUS următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Prof. univ. dr. habil. ELEONORA RINGLER-PASCU

Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. habil. LUMINIȚA BURCĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

Referenţi: Prof. univ. dr. VERONICA NEGREANU

Academia de Muzică ,,Gh. Dima’’ din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. MARIN CAZACU

Universitatea Națională de Muzică din București

Prof. univ. dr. habil. MANUELA MIHĂILESCU

Universitatea de Vest din Timișoara

 

 

 

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afişul a fost publicat pe pagina web: www.doctorat.uvt.ro la data de 01.11.2019