SUSŢINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT – DL. FÖLDI P. NORBERT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR

În ziua de  28.11.2019, orele  11,00,  sala  P02,  va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: FINANȚE

cu titlul :

IMPLICAŢII ECONOMICE ŞI SOCIO-TERITORIALE ALE INVESTIŢIILOR GERMANE DIRECTE ÎN REGIUNEA DE

DEZVOLTARE VEST DIN ROMÂNIA

Cu Decizia Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara  nr. 78 din 25.10.2019,  s-a aprobat domnului

FÖLDI  P.  NORBERT

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

  1.       Preşedinte:                    Prof. univ. dr.ȘTEFEA PETRU                              

UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

  1.                                                                                                   Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. TALPOȘ IOAN

                                                                                                                                           UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

Prof. univ.dr. POPA NICOLAE

UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

  1.                                                                                                  Referenţi:                         Prof. univ.dr. POPESCU CLAUDIA RODICA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

                                                                                                                                                      Prof. univ.dr. MOLDOVAN NICOLETA CLAUDIA

UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

Prof.univ.dr.MATEI GHEORGHE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

                                                                                                          

                        Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

 

 

Afisat in 28.10.2019