lista cu rezultatele etapei 2 de concurs – evaluarea administrativa a dosarului de candidatura pentru obtinerea de bursa cercetator postdoctoral in cadrul proiectului ATRiUM + programarea acestora la Etapa II – interviu

Centralizator rezultate etapa 1seria 2 – POCU 123343