Susținere publică teză de doctorat – Kimak Mădălina-Larisa – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

În ziua de  16.11.2019, orele 11,30, în sala 101 din incinta UVT,

va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL  ISTORIE

cu titlul : The Grotesque and the Southern Gothic Literature: A Case Study of Outer Dark, Child of God, Blood Meridian, or the Evening Redness in the West, and the Road by Cormac Mccarthy

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 74 din 09.10.2019 s-a aprobat doamnei

KIMAK R. MĂDĂLINA-LARISA

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Prof. univ. dr. habil. DANA PERCEC

Universitatea de Vest din Timișoara

Conducător ştiinţific:

 Prof. univ. dr. MIRCEA MIHĂIEȘ

Universitatea de Vest din Timișoara

Referenţi: Conf. univ. dr. CARMEN VERONICA BORBELY

Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. IOAN RAREȘ MOLDOVAN

Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. habil. CRISTINA-IOANA-ADELA CHEVEREȘAN

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afişul a fost publicat pe pagina web: www.doctorat.uvt.ro la data de 09.10.2019