Anunț etapa a II-a – selecție proiect pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali

În cadrul proiectului Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343, se organizează cea de-a doua sesiune de selecție în vederea obținerii bursei doctorand antreprenor și cercetător postdoctoral antreprenor pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorali, înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara și care au teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Științe ale Comunicării, Științe politice, relații internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Științe ale Educației, Teatru și Artele Spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie).

 

Calendarul celei de-a doua sesiuni de selecție în vederea obținerii bursei doctorand antreprenor și cercetător postdoctoral antreprenor:

 

28 octombrie – 5 noiembrie 2019: depunerea dosarelor de candidatură la sediul Biroului de Studii Doctorale al Universității de Vest din Timișoara, strada Paris, nr. 1, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00 ;

6 – 7 noiembrie 2019: verificarea eligibilității dosarelor depuse;

7 noiembrie 2019, ora 16:00: afișarea listei candidaților înscriși, eligibili după evaluarea dosarului;

11-12 noiembrie 2019: susținerea interviurilor de selecție (datele exacte și intervalele orare vor fi comunicate ulterior, la finalul perioadei de înscriere);

13 noiembrie 2019, ora 16:00: afișarea rezultatelor;

14 noiembrie 2019, 10:00-14:00 depunere contestații;

15 noiembrie 2019, ora 16:00: afișarea rezultatelor finale.

 

 

Pentru cea de-a doua etapă de selecție sunt disponibile un număr de 22 de burse doctorand antreprenor și 2 burse cercetător postdoctoral antreprenor.

 

Notă: Candidații declarați respinși la etapa I de selecție în vederea obținerii bursei cercetător postdoctoral antreprenor au dreptul de a-și redepune dosarul.