Susținere publică teză de doctorat – Brânzeu E. Nicolaie-Mihai – domeniul Muzică

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU

În ziua de  09.11.2019, orele 10, în sala Orpheum, din incinta Facultății de Muzică și Teatru, va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL  MUZICĂ

cu titlul : Aspecte stilistice referitoare la creația compozitorului Nicolae Brânzeu rezumat

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 71 din 01.10.2019 s-a aprobat domnului

BRÂNZEU E. NICOLAIE-MIHAI CV

 următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Prof. univ. dr. VIOLETA ZONTE -Universitatea de Vest din Timișoara CV

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. habil. ROMICĂ RÎMBU  – Universitatea de Vest din Timișoara CVeo Rîmbu

Referenţi:

Prof. univ. dr. GABRIEL BANCIU – Academia de Muzică ,,Gh. Dima’’ din Cluj-Napoca CV

Prof. univ. dr. VERONA MAIER – Universitatea Națională de Muzică din București CV

Prof. univ. dr. CONSTANTIN STANCIU – Universitatea de Arte ,,George Enescu’’ din Iași CV 

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afişul a fost publicat pe pagina web: www.doctorat.uvt.ro la data de 14.10.2019