Propunere comisie de abilitare dr. ANIȚAȘ Eugen-Mircea, domeniul Fizică

(1) CV

(2) Lista_lucrarilista_citari

(3) Fisa_de_verificare privind indeplinirea standardelor minimale

(4) Rezumatul_tezei_de_abilitare

(5) Propunere_comisie_Anitas