Metodologie de selectie a grupului tinta doctoranzi +Anexe POCU 123343

În cadrul proiectului Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343, se organizează concurs de obținere a bursei doctorand antreprenor și cercetător postdoctoral antreprenor pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorali, înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara și care au teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Științe ale Comunicării, Științe politice, relații internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Științe ale Educației, Teatru și Artele Spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie).

Dosarele se depun la sediul Biroului de Studii Doctorale al Universității de Vest din Timișoara, strada Paris, nr. 1, în intervalul 7-18 octombrie 2019, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.

metodologie de selectie a grupului tinta doctoranzi +Anexe POCU 123343 (1)

documente necesare bursă doctorand antreprenor