Sustinerea publica a tezei de doctorat a domnului RÂȚĂ C. O. ALEXANDRU-CLAUDIU

 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE, SOCIOLOGIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE

În ziua de 30.09.2019, orele  11,00, sala CSUD, va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: ȘTIINȚE POLITICE

cu titlul :

 

OSPITALIERII. Spiritualitatea Ordinului Suveran de Malta și relevanța acestuia în relațiile internaționale, cu accent pe activitatea umanitară desfășurată la începutul mileniului al treilea

 

cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 58 din 22.08.2019

s-a  aprobat domnului

RÂȚĂ C. O. ALEXANDRU-CLAUDIU

  

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

  1. Preşedinte: Prof. univ. dr. FLORIN LOBONȚ

                                            Universitatea de Vest din Timișoara

  1. Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. SILVIU ROGOBETE

                                            Universitatea de Vest din Timișoara

  1. Referenţi: Prof.univ. dr. NICU GAVRILUȚĂ

                                                       Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași

                     Prof. univ. dr. RADU CARP

                       Universitatea din București

                           Prof. univ. dr. ROBERT REISZ

                                     Universitatea de Vest din Timișoara

                         

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN ’’

Afisat in 02 .09.2019