Admissions Info 2020/ Informații admitere Filosofie, Sociologie și Științe Politice – RO/EN 2020

Admission calendar 2020 (see English below): 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Inscriere admitere septembrie 2020/September 2020 Admissions

În vederea înscrierii la studiile universitare de doctorat, candidații vor accesa platforma pusă la dispoziție de Universitatea de Vest din Timișoara:

https://admitereonline.uvt.ro/frontend/auth/register

Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Pentru informații suplimentare, ne poți contacta la adresa de e-mail admitere.doctorat@e-uvt.ro

Perioada de înscriere: 1 – 14 septembrie 2020 (online: https://admitereonline.uvt.ro/frontend/auth/register si platforma digitală de admitere)

 Examenele de admitere: 15 – 16 septembrie 2020 (online, platforma si ora vor fi anuntate din timp)

Programare admitere septembrie 2020

Filosofie si Științele comunicării: 15 Septembrie, ora 9.00-13.00 (online)

Sociologie și Asistență socială: 15 Septembrie, ora 9.00-12.00 (online)

Științe politice: 16 Septembrie, ora 13.00 (online)

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 17 septembrie 2020, orele 12

Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 17 septembrie 2020, după orele 16

Termenul limită pentru confirmare din partea candidatului: (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzi admiși cu taxă şi achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și depunerea diplomei de master sau echivalentul/adeverinţa de absolvire 2019/2020 în original pentru doctoranzi admiși pe un loc bugetat ): 18 septembrie 2020, până la orele 14

Afişarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2020, după ora 16

 

ENGLISH TRANSLATION:

Registration period: 01-14 September 2020 (online: https://admitereonline.uvt.ro/frontend/auth/register  AND  platforma digitală de admitere)

Admission Exams: 15-16 September 2019 (Online, e-platform and times to be announced)

Admissions schedule, September 2020

Philosophy and Communication Sciences: 15 Sept, 9.00-13.00 (online)

Sociology and Social work: 15 Sept., 9.00-12.00 (online)

Political Science: 16 Sept., 13.00 (online)

Deadline for displaying partial results, appeals: 17 September 2020

Deadline for appeals: September 17, 2020.

Deadline for confirmation / acceptance by the candidate (paying the registration fee, signing the contracts and paying the 10% tuition fee for the doctoral students admitted for a fee and paying the registration fee, signing the contracts and submitting the master’s degree or the 2019/2020 graduation equivalent / certificate in original form for doctoral students admitted at a budget place): September 18, 2020, 14.00.hrs.

Display final results: September 18, 2020.