Informații admitere Filosofie, Sociologie și Științe Politice – RO/EN 2020

Admission calendar 2020 (see English below): 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada de înscriere: 1 – 14 septembrie 2020 (online)

Examenele de admitere: 15 – 16 septembrie 2020 (online, platforma si ora vor fi anuntate din timp)

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 17 septembrie 2020, orele 12

Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 17 septembrie 2020, după orele 16

Termenul limită pentru confirmare din partea candidatului: (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzi admiși cu taxă şi achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și depunerea diplomei de master sau echivalentul/adeverinţa de absolvire 2019/2020 în original pentru doctoranzi admiși pe un loc bugetat ): 18 septembrie 2020, până la orele 14

Afişarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2020, după ora 16

 

ENGLISH TRANSLATION:

Registration period: 01-14 September 2020

Admission Exams: 15-16 September 2019 (Online, e-platform and times to be announced)

Deadline for displaying partial results, appeals: 17 September 2020

Deadline for appeals: September 17, 2020.

Deadline for confirmation / acceptance by the candidate (paying the registration fee, signing the contracts and paying the 10% tuition fee for the doctoral students admitted for a fee and paying the registration fee, signing the contracts and submitting the master’s degree or the 2019/2020 graduation equivalent / certificate in original form for doctoral students admitted at a budget place): September 18, 2020, 14.00.hrs.

Display final results: September 18, 2020.