Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior

OM4204-2013 privind standardele minimale pentru conferirea titlurilor didactice