Susținere teză de abilitare – Rusu Ion – domeniul Drept

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT

 

În ziua de  06.09.2019, orele  12, în A III, incinta Facultăţii de Drept, Blvd. Eroilor 9

va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE DOMENIUL: DREPT

cu titlul : Infracțiunile contra siguranței circulației în sistemul transporturilor din România. Cooperarea judiciară internațională în materie penală

 Cu Adresa MEN nr.  32268/20.05.2019

s-a  aprobat domnului  Prof. univ. dr. Rusu Ion, titular la Universitatea ,,Danubius’’ din Galați

următoarea comisie de abilitare :

Prof. univ. dr. STRETEANU Florin

Universitatea ,,Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. BOGDAN Sergiu

Universitatea ,,Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. PAȘCA Viorel

Universitatea de Vest din Timişoara