Informatii proiect -„Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi şi postdoctoranzi în domeniul Stiinţelor economice” (cod proiect 125015)

„Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul Știinţelor economice” (InoVant, POCU/380/6/13/125015)

 

În perioada 15 iulie  – 5 septembrie 2019, doctoranzii și postdoctoranzii Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) se pot înscrie în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul Știinţelor economice” (InoVant, POCU/380/6/13/125015).

În cadrul acestui proiect, grupul țintă al UVT, reprezentat de 10 studenți doctoranzi înmatriculaţi în anul al II-lea la Școala Doctorală SDEAA și 5 cercetători postdoctorat înmatriculaţi la Programul postdoctoral la Școala Doctorală SDEAA, poate să obțină următoarele beneficii:

– acordarea de sprijin financiar sub forma burselor  „doctorand antreprenor” și „cercetator postdoctorat antreprenor”, pentru o perioadă de 12 luni, în cuantum de 400 Euro/lună pentru doctoranzi și 600 Euro/lună pentru cercetătorii postdoctorat;

– acordarea de sprijin financiar pentru mobilități naționale și transnaționale;

– acordarea de sprijin financiar în vederea publicării de articole sau în vederea participării la conferințe internaționale organizate în state membre ale UE (altele decât România);

– acordarea de sprijin prin facilitarea accesului la baze de date internaționale Bloomberg și Reuters.

Partenerii implicați în implementarea proiectului sunt:  Academia de Studii Economice din București (ASE) – Solicitant, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) – Partener 1 (P1), Universitatea  „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași  (UAIC) – Partener 1 (P1) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) – Partener 3 (P3).

Mai multe informații găsiți aici:  informatii proiect