SUSTINEREA PUBLICA A TEZEI DE ABILITARE A DOMNULUI Conf. univ.dr. GHERHEŞ VASILE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE  FILOSOFIE, SOCIOLOGIE SI STIINTE POLITICE

 

 

 

SUSŢINEREA TEZEI   DE   ABILITARE

DOMENIUL: SOCIOLOGIE

 

 

cu titlul :

NOILE TEHNOLOGII ȘI SOCIETATEA. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

cu  Ordinul M.E.N.  nr. 35535 / 23.07.2019, s-a  aprobat  domnului

Conf. univ.dr. GHERHEŞ VASILE

următoarea comisie de  abilitare:

PROF.UNIV.DR. DURNESCU Ion UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
PROF.UNIV.DR. RUSU Horațiu UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”, SIBIU
CONF.UNIV.DR. TÎRU Gabriel UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

 

 

 

În ziua de  25.07.2019, orele 1430 ,sediul BSD , str. Paris, nr.1