SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A DOMNULUI BĂRNUȚIU I. OCTAVIAN-ION

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR

 

În ziua de  24.07.2019, orele  9,30,  sala  P02,  va avea loc

 

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: ECONOMIE

 

cu titlul :

DETERMINANȚI ȘI IMPLICAȚII ECONOMICE ALE INOVĂRII

 

Cu Hotărârea Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara  nr. 44 din 18.06.2019,  s-a aprobat domnului

 

BĂRNUȚIU I. OCTAVIAN-ION

 

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

 

Preşedinte:                      Prof. univ. dr. ȘTEFEA PETRU                                

UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

Conducător ştiinţific:     Prof. univ. dr. SON LIANA

                                         UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

 Referenţi:                        Prof. univ.dr. DACHIN DANIELA-ANCA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

                                         Prof. univ.dr.SUCIU MARTA- CHRISTINA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

Conf.univ.dr. ȘIPOȘ CIPRIAN                                              

UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

 

                                                                                                          

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

 

 

Afisat in 24.06.2019