SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE a doamnei Conf. univ.dr. NOJA GRAȚIELA GEORGIANA

ȘCOALA DOCTORALĂ DE  ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

 

SUSŢINEREA TEZEI   DE   ABILITARE

DOMENIUL: ECONOMIE

 

 

cu titlul :

EFECTELE MIGRAȚIEI INTERNAȚIONALE ASUPRA PIEȚEI MUNCII EUROPENE: COORDONATE FUNDAMENTALE, STRATEGII ȘI POLITICI PENTRU  ECONOMIILE GAZDĂ

cu  Ordinul M.E.N.  nr. 32268 din  20.05.2019, s-a  aprobat  doamnei

Conf. univ.dr. NOJA GRAȚIELA GEORGIANA

următoarea comisie de  abilitare:

PROF.UNIV.DR. PRELIPCEAN Gabriela UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE”,SUCEAVA
PROF.UNIV.DR. POPESCU Gheorghe UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR”, BUCUREȘTI
PROF.UNIV.DR. MARINAȘ Marius Corneliu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

În ziua de  12.06.2019, orele 930 , SALA P02, INCINTA FEAA