Susținere publică teză de abilitare – Prof. univ. dr. Vălcan Ciprian-Nicolae – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

 

În ziua de 12.04.2019, orele 15, în sala de conferințe, din incinta CSUD (str. Paris, nr. 1, etj I)

va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE în DOMENIUL: FILOLOGIE

cu titlul: Perspective comparatiste asupra operei lui Cioran și a relației dintre literatură și filosofie

cu Adresa MEN  nr. 27820   din  04.03.2019

s-a aprobat domnului  Prof. univ. dr. Vălcan Ciprian-Nicolae

 următoarea comisie de abilitare :

 Prof. univ. dr. CORBEA-HOIȘIE Andrei

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași

Prof. univ. dr. BRAGA Corin

Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. BABEȚI Adriana

Universitatea de Vest din Timișoara