Susținere teză de abilitare – Conf. univ. dr. Rusu Maria-Mina – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

 

În ziua de 05.04.2019, orele 10, în sala de conferințe, din incinta CSUD

(str. Paris, nr. 1, etj I)

va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE în DOMENIUL: FILOLOGIE

cu titlul: Poetica sacrului – de la codul de creație la codul hermeneutic. Limbaj și semnificații

cu Adresa MEN  nr. 27820   din  04.03.2019

s-a aprobat doamnei  Conf. univ. dr. Rusu Maria-Mina

 următoarea comisie de abilitare : 

Prof. univ. dr. PETRESCU Lăcrămioara

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași

Prof. univ. dr. SIMUȚ Ioan

Universitatea din Oradea

Prof. univ. dr. PAPADIMA Liviu

Universitatea din București