Standarde minime pentru acordarea calificativelor acordate tezelor de doctorat în domeniul Matematică

Anexa – standarde calificative teze