Standarde minime de afiliere a conducătorilor de doctorat la Școala doctorală de Matematică

Anexa – standarde afiliere SDM