Metodologia Școlii Doctorale de Psihologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat

Metodologia de admitere pentru Studii Doctorale, domeniul Psihologie, respectiv domeniul Științe Ale Educației – Sesiunea Septembrie 2018