Regulament Instituțional privind organizarea și desășurarea studiilor universitare de doctorat (Ediția a II-a, în vigoare din 29.01.2019)

Regulament Instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat