SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT – DL. DAN VIRGIL

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE, SOCIOLOGIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE

În ziua de  09.02.2019 orele 9 , sala A01, va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: SOCIOLOGIE

cu titlul :

 

ROLUL SUPERVIZĂRII ÎN PREVENIREA EPUIZĂRII PROFESIONALE A  ASISTENȚILOR SOCIALI ȘI CLERICILOR

DIN ROMÂNIA IMPLICAȚI ÎN PROCESUL RECUPERĂRII

PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE

 

cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr.  2  din 07.01.2019

s-a  aprobat domnului

DAN G.VIRGIL-TITUS

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

Preşedinte:                      Prof. univ. dr. habil. GOIAN COSMIN

                                                   UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

                                                                      Conducător ştiinţific:    Conf. univ. dr. habil. PATRICIA LUCIANA RUNCAN                                       

                                                          UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

Referenţi:                       Prof. univ. dr. BUZĂRNESCU ȘTEFAN

                                                    UNIVERSITATEA  DE VEST DIN TIMIŞOARA

                                           Conf univ.dr. IOVU MIHAI BOGDAN

                                                                 UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA

                                        Conf. univ. dr. ANDRIONI FELICIA

                                    UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

                                  

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN ’’

Afisat in 07.01.2019