Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în Universitatea de Vest

 

Regulament obtinere atestat de abilitare UVT Ed. II 28.07.2017

 

Modificari la Regulamentul de abilitare (Adresa MEN nr. 36463/25.07.2017)