Susținere teză de abilitare – Conf. univ. dr. Dumitru Tucan – domeniul Filologie

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

 

În ziua de 20.09.2018, orele 12, în sala de conferințe, din incinta CSUD

(str. Paris, nr. 1, etj I)

va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE în DOMENIUL: FILOLOGIE

cu titlul: Literatură și cultură. O abordare culturală a fenomenului literar

cu Adresa MEN  nr. 31078   din  17.05.2018

s-a aprobat domnului  Conf. univ. dr. Tucan Dumitru următoarea comisie de abilitare:

 

 Prof. univ. dr. BRAGA Corin

Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

 

Prof. univ. dr. TERIAN DAN Andrei

Universitatea ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu

 

Acad. Prof. univ. dr. MARTIN Mircea

Academia Română / Universitatea din București