Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 2018

 

Conferinta doctoranzi penal – detalii