Ordin de Ministru privind acordarea atestatului de abilitare și a calității de conducător de doctorat

OMEN 5633 din 11.12.2013

OMEN 166 din 07.04.2014

OMEN 378 din 15.07.2014

OMEN 623 din 6 noiembrie 2014

OMEN nr. 3216 din 18.02.2015