Burse de studii în instituțiile publice de învățământ superior, tehnic și profesional pentru anul universitar 2018-2019

Agenția de Credite și Burse de Studii a publicat în data de 2 iulie 2018 oferta de burse de studii în instituțiile publice de învățământ superior, tehnic și profesional pentru anul universitar 2018-2019, acordate de A.M.C.I. (Agenția Marocană de Cooperare Internațională – www.amci.ma), transmisă prin adresa Ambasadei României la Rabat.
 
Condiţii de eligibilitate (trebuie îndeplinite cumulativ):
1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
a) masteranzi;
b) doctoranzi;
c) cadre didactice titulare;
d) cercetători.
Termen limită: 16 iulie 2018.