Susținere teză de abilitare – Conf. univ. dr. Nicu Alina-Livia – domeniul Drept

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT

 

În ziua de  14.06.2018, orele  10 , sala de conferințe, incinta Facultăţii de Drept, Blvd. Eroilor 9 A

SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE

DOMENIUL: DREPT

cu titlul : Dreptul administrativ si scopul social

 Cu Adresa MEN nr.  39951 din 11.10.2017

s-a  aprobat doamnei Conf. univ. dr. Nicu Alina-Livia

următoarea comisie de abilitare :

 

Prof. univ. dr. VEDINAŞ Verginia

Universitatea din Bucureşti

Conf. univ. dr. PODARU Ovidiu

Universitatea ,,Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. TRĂILESCU Anton

Universitatea de Vest din Timişoara