REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE PENTRU MOBILITĂŢI DE CERCETARE ALE DOCTORANZILOR FACULTĂŢII DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU

Regulament burse doctorale SDEAA ed I

Rezultate selectie burse doctorale FEAA

Fise evaluare burse doctorat FEAA